Raudtee-ehitus

Raudtee-ehitus - on üks peamisi punkte nende teenuste loetelus, mida pakub firma Skinest Ehitus AS. Me korraldame kõik raudtee ehitamiseks vajalikud tööd:

  • Mullatööd, kaasa arvatud puistetööd või kaevandid, pinnase teisaldamine, tasandamine, tihendamine ning vajaduse korral tulevase muldkeha kuivendamine (pinnasevete ärajuhtimine jne).
  • Tehisrajatiste ehitamine (truubid, äravoolurennid, viaduktid).
  • Pealisehituse paigaldamine, sh ballastprisma kujundamine, rööbaste aluspinna (liiprite) paigaldamine, rööpakinnituste ja -ühenduste paigaldamine, igat tüüpi pöörmete ja jäikade ristmike paigaldamine.
  • Ballasti paigaldamine ja raudtee parandamine.
  • Raudteeülesõitude ehitamine.
  • Raudtee ja pöörmete tsentraliseerimine, automaatseadmete paigaldamine ülesõidukohtadesse, pöörmete varustamine lumepuhastussüsteemidega.
  • Kontaktvõrgu ümberkorraldamine.
  • Hoonete, rajatiste, platvormide ja teekõrgenduste ehitamine.

Töid tehakse range kontrolli all, järgides kõiki nõudeid, mis on vajalikud rajatava raudtee ohutuse, efektiivsuse, pikaealisuse ja kvaliteedi tagamiseks.

Iga uue raudtee ehitamine lõpeb Skinest Ehitus AS-il tingimata tee käikuandmisega. Ekspluatatsiooniandmise aktile kirjutab alla komisjon, kuju kuuluvad tellija, Tehnilise Järelevalve Ameti ning ühendatava infrastruktuuri esindajad. 

Partnerid ja kliendid
Peržiūrai būtinas Flash Player 9